หลักสูตรข้าวหมูแดง หมูกรอบ

หลักสูตรข้าวหมูแดง หมูกรอบ

8,900฿

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
8,900 บาท / คน (รวมวัตถุดิบ-อุปกรณ์-เสื้อเชฟ-ผ้ากันเปื้อน-คู่มือประกอบการเรียน-สูตรอาหาร)
วันเรียนและระยะเวลาการเรียน
เรียนทุกวันอาทิตย์ ระยะเวลา 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00

เนื้อหาหลักสูตร

  1. สอนให้รู้จักกับอุปกรณ์ และวัตถุดิบที่ใช้ในการเรียน เพื่อใช้ในการทำข้าวหมูแดง – หมูกรอบ
  2. สอนให้รู้จักกับการหาแหล่งวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการทำอาหาร อาทิ การเลือกซื้อเนื้อหมู
  3. การสุขาภิบาลในสถานประกอบการอาหาร ความปลอดภัยในสถานประกอบอาหาร
  4. สอนทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ รู้เคล็ดลับ และทุกรายละเอียด เรียนแล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • สามารถนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาหารได้อย่างมืออาชีพ
  • รับใบวุฒิบัตร จากโรงเรียนกรุงเทพบริการ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ