หลักสูตรอาหารไทยเพื่อประกอบอาชีพ (ทั้งในและต่างประเทศ)

หลักสูตรอาหารไทย 90 ชั่วโมง

สถาบันสอนทำอาหารกรุงเทพบริการ

คอร์สเรียนทำอาหารไทย สำหรับผู้ที่สนใจอาหารไทย เพื่อทำงานทั้งในและต่างประเทศ เป็นคอร์สเรียนอาหารไทยที่เน้นการเรียนการสอนแบบปฏิบัติจริง รวมถึงสอดแทรกทฤษฎีที่ถูกต้องระหว่างเรียน ผู้เรียนจะต้องทำอาหารไทยเป็นตั้งแต่พื้นฐานของการทำงานในครัว ไปจนถึงเทคนิคพิเศษต่างๆ สำหรับอาหารไทย อีกทั้งผู้เรียนจะได้ทดสอบฝีมือแรงงาน โดยได้รับใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนสอนทำอาหารกรุงเทพบริการ ,ใบรับรองการทดสอบฝีมือแรงงาน และหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่า

รายละเอียดหลักสูตร

1.การจัดการวัตถุดิบ – เครื่องใช้ภายในครัว
2.การจัดเก็บวัตถุดิบแบบ First in – out
3.การสุขาภิบาลในสถานประกอบการ
4.ความปลอดภัยในสถานประกอบการ
5.ฝึกปฏิบัติทำอาหารคาว-หวาน ตั้งแต่พื้นฐาน 40 เมนู ++
6.ฝึกการทำซ้ำจนผู้เรียนสามารถประกอบอาหารได้อย่างมืออาชีพ
7.การบริหารงานภายในครัว และทักษะการทำงานเป็นทีม
8.ทดสอบฝีมือแรงงาน เพื่อประกอบการขอวีซ่าทำงานต่างประเทศ
9.การอบรม เตรียมความพร้อม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
10.แนะแนวทางดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่า สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • สามารถนำเอาความรู้ ความสามารถและทักษะ ไปทำงานในตำแหน่ง “ผู้ประกอบอาหาร”
    ได้ทั้งในและต่างประเทศอย่างมืออาชีพ
  • ใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนกรุงเทพบริการ
  • ใบรับรองการทดสอบฝีมือแรงงาน จากสถานทดสอบฝีมือกรุงเทพบริการ เพื่อประกอบการขอวีซ่า (ภาษาอังกฤษ – จีน)
  • ใบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1 (ภาษาไทย – อังกฤษ)
ค่าธรรมเนียมการศึกษา : 49,300 บาท
(รวมวัตถุดิบ – อุปกรณ์ – เสื้อเชฟ – ตำราเรียน และที่พักฟรี กรณีไม่สะดวกเดินทาง)
ระยะเวลาและชั่วโมงการเรียน 90 ชั่วโมง วันที่เรียน จันทร์ – ศุกร์ และอาทิตย์ เวลา 9.00 -17.00 น