เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนกรุงเทพบริการ

สถานทดสอบฝีมือกรุงเทพบริการ

โรงเรียนสอนทำอาหารกรุงเทพบริการเป็นสถาบันสอนทำอาหาร ในรูปแบบโรงเรียนเอกชน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามใบอนุญาตเลขที่ 001/2541 จัดตั้งเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2541 เปิดทำการสอนในด้านการทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติ รูปแบบหลักสูตรระยะสั้น โดยผู้เรียนจะได้ความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและได้ลงมือปฎิบัติจริง เสมือนอยู่ในสถานประกอบการ เพื่อสามารถประกอบอาชีพเชฟและต่อยอดการทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศอย่างมืออาชีพ

สถานทดสอบฝีมือกรุงเทพบริการ

Bangkok Service Testing Center ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตามใบอนุญาตดำเนินการทดสอบฝีมือหาคนงาน เลขที่ 001/2541 เปิดทำการทดสอบฝีมือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มองหางานที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารไทยในต่างประเทศ โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับใบรับรองการทดสอบฝีมือในตำแหน่ง “พนักงานประกอบอาหาร (กุ๊ก)” จากกระทรวงแรงงาน โดยศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานกรุงเทพบริการ

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานกรุงเทพบริการ

ได้รับอนุญาตจากกกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตามใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเลขที่ กทม. 001/2560 เปิดทำการทดสอบฝีมือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่มองหาธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศ โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับใบรับรองการทดสอบฝีมือในตำแหน่ง “ผู้ประกอบการอาหารไทย” จากกระทรวงแรงงาน

“การเป็นกุ๊กไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพได้เท่านั้น” สิ่งสำคัญ คือ การพัฒนาความรู้ และเทคนิคการทำอาหารไทย
โดยเฉพาะการไปทำงานต่างประเทศ”

คณะครูผู้สอน

อ.สุนทรี หวัง

หลักสูตรอาหารไทยและอาหารจีน

อ.พงศ์เทพ วงศ์พร้อมเจริญ

หลักสูตรอาหารไทยเพื่อประกอบอาชีพ

อ.วรินทรทิพย์ ตีเหล็ก

อาจารย์แนะแนว